47898राय
3m 3sलंबाई
359रेटिंग

आता 2500 ते 3000 प्रति बॅग कापणीचा खर्च कशाला जर असेल हे मशीन मदतीला . लई भारी लई भारी मशीनची या किमयाच न्यारी आता नको मजुरांशी घास घीस आता या मशीन ने केला कामाचा नुसता पीस पीस